Covid19 ile dayanışma içinde mücadele edelim ve BRICS işbirliğini uyumlu çabalarla ilerletelim
2020/11/17

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı

H. E. Xi Jinping'in 

12. BRICS zirvesinde açıklamaları

 

Beijing, 17 Kasım 2020

 

 

Ekselansları Devlet Başkanı Vladimir Putin,

Ekselansları Başbakan Narendra Modi,

Ekselansları Başkan Cyril Ramaphosa,

Ekselansları Başkan Jair Bolsonaro,

Başkan Putin'e ve Rusya hükümetine bu BRICS Zirvesi'ni özenle organize ettikleri için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Şu anda dünya, yüzyılın 

salgını ile son yüz yılda hiç görülmemiş önemli değişiklikler arasında sıkışmış durumda. Uluslararası manzara derin şekillerde gelişmeye devam ediyor. 

Böylesine kritik bir anda, COVID19'a vereceğimiz ortak yanıtı tartışmak ve BRICS'in geleceği için bir plan çizmek için buluşuyoruz. Bu nedenle toplantı 

özel bir önem kazanmıştır.

COVID19, dünya çapında insanların yaşamı ve refahı için büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Küresel halk sağlığı sistemi ciddi bir sınavla karşı karşıyadır. 

İnsan toplumu, geçtiğimiz yüzyıldaki en ciddi salgından geçiyor. Uluslararası ticaret ve yatırım önemli ölçüde daraldı. Mal ve personel akışı engellendi. 

Belirsizlik ve istikrarsızlık için pek çok faktör mevcuttur. Dünya ekonomisi, 1930'lardaki Büyük Buhran'dan bu yana en kötü resesyona tanıklık ediyor. 

Tek taraflılık, korumacılık ve zorbalık eylemleri giderek yaygınlaşıyor ve yönetim, güven, kalkınma ve barıştaki eksiklik daraltmak yerine genişliyor.

Tüm bunlara rağmen, zamanımızın teması olan barış ve kalkınmanın değişmediğine ve çok kutupluluk ve ekonomik küreselleşme yönündeki eğilimin 

tersine çevrilemeyeceğine inanıyoruz. İnsanların refahını kalplerimize yakın tutmalı ve insanlık için ortak bir geleceği olan bir topluluk vizyonunu takip 

etmeliyiz. Somut eylemlerle, dünyayı herkes için daha iyi bir yer haline getirmek için payımıza düşen katkıyı yapacağız.

Birincisi, çok taraflılığı sürdürmemiz ve dünyamızda barış ve istikrarı korumamız gerekiyor. Tarih bize çok taraflılığın, eşitliğin ve adaletin, savaşı ve 

çatışmayı uzak tutabileceğini, tek taraflılık ve güç siyasetinin anlaşmazlığı ve çatışmayı arttıracağını öğretir. Kurallara ve yasalara aykırı davranmak, 

tek taraflılık ve zorbalık yolunu izlemek, uluslararası örgütlerden ve anlaşmalardan geri çekilmek, genel halkın iradesine aykırıdır ve tüm ulusların meşru 

haklarını ve onurunu ayaklar altına almaktır.

Çok taraflılık ile tek taraflılık ve adalet ile hegemonya arasındaki seçimle karşı karşıya kalan biz BRICS ülkeleri, dünyada eşitlik ve adalet için ayağa 

kalkmalıyız. Çok taraflılık bayrağını yüksek tutmalı ve Birleşmiş Milletler Tüzüğünün amaçlarını ve ilkelerini savunmalıyız. BM merkezli uluslararası sistemi 

ve uluslararası hukukun desteklediği uluslararası düzeni korumak için çaba göstermeliyiz. Ülkelerin ideolojilerin üzerine çıkmaları ve ulusal koşullarına uygun 

olarak birbirlerinin sosyal sistem, ekonomik model ve kalkınma yolu seçimlerine saygı duymaları önemlidir. Ortak, kapsamlı, iş birliğine dayalı ve sürdürülebilir 

güvenlik kavramını savunmamız gerekiyor. Anlaşmazlıkları çözmek için istişare ve müzakere yoluyla çalışmalıyız. Başkalarının içişlerine müdahalenin yanı 

sıra tek taraflı yaptırımlara ve uzun vadeli yargı yetkisine karşı çıkmalıyız. Ortak çabalarla, kalkınma için barışçıl ve istikrarlı bir ortam yaratacağız.

İkincisi, dayanışmayı ve koordinasyonu geliştirmeli ve COVİD19 ile mücadele edebilmek için bir araya gelmeliyiz. Koronavirus hala birçok yerde tahribata neden 

oluyor ve enfeksiyon dalgaları yeniden artıyor. Pandemiye karşı dünya çapında bir zafer elde etmek, zorlu bir yolculuk olmaya devam ediyor. Mücadeleyle geçen 

yaklaşık bir yıldan sonra, birçok ülke COVID19'un kontrol altına alınması konusunda önemli deneyimler kazanmış ve ilaç ve aşı araştırma ve geliştirme (ArGe) 

alanlarında teşvik edici ilerlemeler kaydetmiştir. Geçtiğimiz yıl süren mücadelemiz, birlik içinde durduğumuz ve bilimi takip ettiğimiz sürece virüsün yayılmasını 

kontrol edip etkisini dengeleyebileceğimizi kanıtlıyor.

Önemli olan, insanların hayatını ve sağlığını ilk sıraya koymamız, tüm kaynakları seferber etmemiz ve insanların güvenliğini ve refahını korumak için elimizden 

gelen her şeyi yapmamızdır. Uluslararası koordinasyonu ve tepkiyi hızlandırmak ve virüsü durdurmak için bilgi ve salgın kontrol deneyimlerini paylaşmak önemlidir. 

DSÖ'nün bu çabadaki önemli liderlik rolünü desteklememiz önemlidir. Konuştuğumuz gibi, Çinli şirketler Rus ve Brezilyalı ortaklarıyla fazIII aşı klinik denemeleri 

üzerinde çalışıyorlar ve Güney Afrika ve Hindistan ile de iş birliği yapmaya hazırız. Çin, aşıları başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere diğer ülkelerle 

paylaşacağımız bir platform olan COVAX tesisine katıldı. İhtiyaç duyulan BRICS ülkelerine aşı sağlamayı aktif olarak değerlendireceğiz. BRICS Aşı ArGe 

Merkezi'nin geliştirilmesini desteklemek için Çin kendi ulusal merkezini belirledi. Kolektif aşı araştırma ve denemelerini ilerletmek, fabrikalar kurmak, üretime 

yetki vermek ve birbirlerinin standartlarını tanımak için diğer BRICS ülkeleriyle çevrimiçi ve çevrimdışı olarak çalışacağız. Koronavirüs önleme ve tedavisindeki 

rolünü keşfetmek için geleneksel tıp üzerine bir BRICS sempozyumu düzenlemeyi öneriyorum. Bu, küresel kaynakları COVID19'a karşı güçlendirebilir.

Yaşananlar, siyasallaştırma, damgalama, suçlama, günah keçisi yapma eylemlerinin sadece virüse karşı genel küresel iş birliğini bozmaya hizmet ettiğini 

gösteriyor. Ayrılığı birlik ile aşmalı, önyargıyı akılla değiştirmeli ve "siyasi virüsü" ortadan kaldırmalıyız. Bu şekilde, virüsü yenmek için maksimum küresel 

sinerjiyi bir araya getireceğiz.

Üçüncüsü, açıklık ve yenilik peşinde koşmalı ve küresel ekonomik iyileşmeyi desteklemeliyiz. IMF, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 4,4 küçüleceğini, 60 yıl 

sonra ilk kez gelişmekte olan pazarlar ve gelişmekte olan ülkelerin negatif büyüme yaşayacağını tahmin ediyor. Pandemiyi kontrol ederken ekonomiyi istikrara 

kavuşturmak, tüm ülkelerin önündeki acil görevdir. Güvenliğin sağlanması ön koşulu altında, virüse karşı sürekli mücadele ederken, ekonomik toparlanmayı 

aktif bir şekilde sürdürmeli ve ekonomik ve sosyal faaliyetleri düzenli bir şekilde yürütmeye çalışmalıyız. Makroekonomik politika koordinasyonunu güçlendirmemiz, 

sınır ötesi insan ve mal akışını kolaylaştırmaya yönelik inisiyatifi takip etmemiz ve ticari faaliyetlerin ve ekonomik toparlanmanın daha iyi bir şekilde yeniden 

başlamasını sağlamak için sanayi ve tedarik zincirlerini güvenli ve açık tutmamız gerekiyor.

Pandemiyi "küreselleşmeyi ortadan kaldırmak" ya da "ekonomik ayrışma" ve "paralel sistemler" için yaygara koparma aracı olarak kullanmak, kişinin kendi 

çıkarlarına ve herkesin ortak çıkarlarına zarar verecektir. Mevcut durumda, açık bir dünya ekonomisi inşa etmek için sağlam durmamız gerekiyor. DTÖ'nün 

merkezinde olduğu çok taraflı ticaret sistemini sürdürmemiz ve korumacı amaçlarla "ulusal güvenlik" kavramının kötüye kullanımını reddetmemiz gerekiyor. 

Salgının tetiklediği yeni iş biçimlerinden ve modellerinden yararlanmalıyız, bilimsel ve teknolojik yenilikler konusunda işbirliğini güçlendirmeliyiz ve daha yüksek 

kalitede ortak gelişme ve daha güçlü dayanıklılık sağlamak için açık, adil, eşitlikçi ve ayrım gözetmeyen bir iş ortamını beslemeliyiz. 

Çin, Yeni Sanayi Devrimi ile ilgili BRICS ortaklığını daha hızlı bir şekilde somutlaştırmak için diğer taraflarla birlikte çalışacaktır. Xiamen, Fujian eyaletinde, politika 

koordinasyonu, personel eğitimi ve proje geliştirme konusunda iş birliğini ilerletmek için yeni Sanayi Devrimi İnovasyon Merkezi'nde bir BRICS Ortaklığı açacağız 

ve bu ortaklığa diğer BRICS ülkelerinin aktif katılımını memnuniyetle karşılıyoruz. Kısa bir süre önce Çin, dijital ekonominin sağlıklı bir şekilde büyümesini 

sağlamak için barışçıl, güvenli, açık, iş birliğine dayalı ve düzenli bir siber alanı birlikte geliştirmeyi amaçlayan bir Veri Güvenliği Küresel Girişimi başlattı. Diğer 

BRICS ülkelerinden destek bekliyoruz.

Dördüncüsü, insanların geçim kaynaklarına öncelik vermemiz ve sürdürülebilir küresel kalkınmayı teşvik etmemiz gerekiyor. Kalkınma, tüm sorunların ana 

anahtarını elinde tutar. COVİD19'un etkisini ortadan kaldırmaktan ve normal bir hayata geri dönmekten, çatışmaları ve insani krizleri sona erdirmeye kadar 

tüm çabalarımız nihayetinde insan merkezli kalkınmaya bağlıdır. Dünya Bankası tahminlerine göre, küresel kişi başına gelir bu yıl yüzde 3,6 düşebilir ve 

pandemi nedeniyle 88 ila 115 milyon insan aşırı yoksulluğa sürüklenebilir.

COVID19, yüzleşmemiz gereken bir zorluktur. Uluslararası toplumu, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nin uygulanmasını uluslararası kalkınma iş birliğinin 

merkezine yerleştirmeye çağırmalıyız. Yoksulluğun ortadan kaldırılması birincil hedef haline getirilmeli ve yoksulluğun azaltılması, eğitim, sağlık ve altyapı 

gelişimine daha fazla kaynak kanalize edilmelidir. Kalkınmanın meyveleri daha fazla gelişmekte olan ülkelere yayılacak ve imkanları kısıtlı grupların ihtiyaçları 

daha iyi karşılansın diye BM'nin koordinasyon rolünü desteklemeli ve daha eşit ve dengeli küresel kalkınma ortaklıklarını teşvik etmeliyiz.

Beşinci olarak, yeşil ve düşük karbonlu gelişmeyi sürdürmeli ve insan ve doğa arasındaki uyum için çaba göstermeliyiz. Covid19 nedeniyle küresel ısınma 

durmayacak. İklim değişikliğiyle mücadele etmek için çabalarımızı asla gevşetmemeliyiz. Paris Anlaşması'nı iyi niyetle uygulamalı, ortak ama farklılaştırılmış 

sorumluluklar ilkesine bağlı kalmalı ve gelişmekte olan ülkelere, özellikle de gelişmekte olan küçük ada devletlerine daha fazla yardım sağlamalıyız. Çin, 

kalkınma seviyesine uygun uluslararası sorumlulukları üstlenmeye hazırdır ve iklim değişikliğini ele almak için olağanüstü çabalar göstermeye devam edecektir. 

Kısa bir süre önce, BM'de Çin'in ulusal olarak belirlenen katkılarını artırma ve 2030'a kadar karbondioksit emisyonlarını zirveye çıkarma ve 2060'a kadar karbon 

nötrlüğünü sağlamak için daha güçlü politikalar ve önlemler benimseme girişimini duyurdum. Çin'in sözünü tutacağına güvenebilirsiniz.

Meslektaşlar,

Yakın zamanda sonuçlanan 19. ÇKP Merkez Komitesinin Beşinci Genel Oturumu, Çin'in 14. beş yıllık planını formüle etmek için tavsiyeleri kabul etti. Oturumda, 

Çin'in belirlenen zaman çerçevesinde her bakımdan orta derecede müreffeh bir toplum inşa etmeyi bitireceğinin ve gelecek yıl tamamen modern bir sosyalist ülke 

inşa etme yolunda yeni bir yolculuğa çıkacağının altını çizdi. Çin'in gelişiminin yeni aşamasının bilimsel bir analizine dayanarak, yeni kalkınma felsefesine bağlı 

kalmaya devam edeceğiz ve ana dayanak noktası olarak iç dolaşım ve birbirini güçlendiren iç ve uluslararası dolaşımlar ile yeni bir kalkınma paradigmasını aktif 

olarak teşvik edeceğiz. Çin'in ekonomik büyümesine ivme kazandırmak için iç talebi genişletme, kapsamlı reformları derinleştirme ve bilimteknolojide yeniliği teşvik 

etme çabalarını iki katına çıkaracağız. Çin açılım kapısını kapatmayacak; dünyayı daha açık kollarla kucaklayacaktır. Çin, küresel pazarla bütünleşmede daha 

güçlü olacak ve uluslararası iş birliğini derinleştirmek için daha fazla inisiyatif alacaktır. Bunu yaparken Çin, küresel iyileşme ve büyüme için daha fazla fırsat ve 

alan yaratacaktır.

Hepimiz aslında aynı gemide yolcuyuz. Rüzgar güçlü ve gelgitler yüksek olduğunda, yönümüze daha fazla odaklanmalıyız. Dalgaları kırmak ve daha parlak bir 

geleceğe doğru istikrarlı bir şekilde yol almak için hızımızı korumalı ve bir ekip olarak çalışmalıyız.

Teşekkür ederim.

 
 
中华人民共和国驻土耳其共和国大使馆 版权所有 京ICP备06038296号 京公网安备110105002097
http://tr.china-embassy.org