Büyükelçi Liu Shaobin tarafından kaleme alınan "Her Ülkenin Kendi Ulusal Koşullarına Uygun Demokrasi, Gerçek Demokrasidir" başlıklı makale yayımlandı
2023/03/3131 Mart 2023 tarihinde Çin Büyükelçisi Liu Shaobin’in kaleme aldığı "Her Ülkenin Kendi Ulusal Koşullarına Uygun Demokrasi, Gerçek Demokrasidir" başlıklı makale Sabah Gazete’sinde yayımlandı. Makalenin tam metni şu şekildedir:

Demokrasi tüm insanlığın paylaştığı ortak bir değerdir ve herhangi bir ülkenin ayrıcalığı değildir. Demokrasinin araştırılması ve geliştirilmesi, her ülkenin tarihi, kültürü, sosyal sistemi ve değer kavramlarına dayandırılmalıdır. Dünyadaki bütün ülkelerin ulusal koşulları farklıdır, bu da demokrasiyi gerçekleştirme biçimlerinin aynı olamayacağını, zengin ve çeşitli olduğunu ve sabit bir model olamayacağını ortaya koymaktadır. Ülkenin kendi koşullarını dikkate almadan başka bir ülkeden bir demokrasi modelini kopyalamak kaçınılmaz olarak memnuniyetsizliğe neden olacaktır.

Demokrasi ne tek tek ülkeler tarafından tanımlanmalı ve manipüle edilmeli ne de diğer ülkeleri itibarsızlaştırmak ve çatışmayı kışkırtmak için siyasi bir araç olarak kullanılmalıdır. Bir ülkenin demokratik olup olmadığına o ülkenin halkı karar verecektir. Ölçü, dünya çapında demokrasiyi belli bir ülkenin modeline ve standardına göre değerlendirmek yerine, halkın yeterince katılım, memnuniyet ve kazanç duygusuna sahip olup olmadığı olarak belirlenmelidir.

Son günlerde, Amerika Birleşik Devletleri kendi harap olmuş demokratik durumunu görmezden gelmiş,  bir kez daha sözde "Demokrasi Zirvesi"ni manipülatif bir şekilde bir araya getirmiştir. "Otoriterliğe karşı demokrasi" şeklinde uydurduğu sahte söylem, esasen grup politikasıdır, çatışmayı körüklemekte ve bölünmeler yaratmaktadır; uluslararası toplum tarafından geniş çapta sorgulanmış ve eleştirilmiştir ve bir kez daha başarısızlıkla sonuçlanmaya mahkûmdur. ABD her zaman demokrasi bayrağını diğer ülkelerin iç işlerine karışmak için kullanmış, Amerikan demokrasi modelini zorla ihraç etmiş, hatta demokrasinin değerine tamamen aykırı olan diğer ülkelerin rejimlerini devirmek için "renkli devrimler" yapmıştır. "Demokrasi Zirvesi", ABD'nin diğer ülkelerin iç işlerine karışması ve kendi hegemonyasını sürdürmesi için bir araçtır.

Çin, tüm halk için bir demokrasi olan tam ölçekli halk demokrasisini uygulamaktadır. Halk Kongresi ve Siyasi Danışma Konferansı gibi kurumsal düzenlemelerle kamuoyunun görüşlerini tam olarak yansıtabilmekte ve tüm taraflar arasında fikir birliği oluşturabilmekteyiz. Halkın iradesini ifade edebilmesi ve gerçekleştirebilmesi, halkın gerçek ve hakiki demokrasiyi hissedebilmesi için danışma, karar alma, yönetim ve denetimin her alanında haklarını tam olarak korurken, halkın en geniş katılımını sağlamaktayız. Tüm halk demokrasisi sürecinin temel amacı halka fayda sağlamaktır. Çin hükümeti, halkın görüş ve önerilerini kapsamlı bir şekilde dikkate almış, pragmatik girişimlerde bulunmuş, , reform ve kalkınma ile halkın yaşamına ilişkin çok sayıda sorunun çözümünü teşvik ederek halka gerçek faydalar sağlamıştır. Son 10 yılda, Çin'in ekonomik ve sosyal kalkınması dikkate değer sonuçlar elde etmiş ve insanların yaşam kalitesi her alanda iyileşmiştir. Uluslararası kamuoyu anketlerine göre, Çin halkının mutluluk endeksi ve hükümetten memnuniyet oranı %90'ın üzerindedir. Bu durum, Çin'in demokratik modelinin ülkenin ulusal koşullarına uygun olduğunu, halk tarafından desteklendiğini ve işleyen bir demokrasi olduğunu yansıtmaktadır.

Hem Çin hem de Türkiye, kendi ulusal koşullarına uygun, ulusal egemenliği kararlılıkla koruyan ve dış müdahaleye kararlılıkla karşı çıkan demokratik modelleri araştırmakta ve geliştirmektedir. Tüm ülkelerin bağımsız olarak kendi demokratik yollarını seçme hakkını savunmak, uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesini ortaklaşa geliştirmek ve insani siyasi medeniyetinin sürekli gelişimini teşvik etmek için Türk tarafıyla birlikte çalışmaya hazırız.


中华人民共和国驻土耳其共和国大使馆 版权所有 京ICP备06038296号 京公网安备110105002097
http://tr.china-embassy.org