Büyükelçi Liu Shaobin tarafından kaleme alınan "Çin'in Yeni Gelişimi Dünyaya Daha Olumlu Sinyaller Göndermekte" başlıklı makale yayımlandı
2023/03/22

22 Mart 2023 tarihinde Çin Büyükelçisi Liu Shaobin’in kaleme aldığı "Çin'in Yeni Gelişimi Dünyaya Daha Olumlu Sinyaller Göndermekte" başlıklı makale Sabah Gazete’sinde yayımlandı. Makalenin tam metni şu şekildedir:Çin'in yıllık iki oturum ile gerçekleşen “Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK)” ve “Çin Halk Siyasi Danışma Konferansının (ÇHSDK)” genel kurul toplantıları Çin'in siyasi yaşamında önem arz etmektedir ve aynı zamanda dünyanın Çin'in gelecekteki gelişimini takip etmesi için önemli bir pencere görevindedir. Bu yılki Ulusal "İki Oturum", Çin Komünist Partisi 20. Ulusal Kongresi'nin stratejik konuşlandırmasını yasal prosedürler ile devletin iradesine dönüştürmüş, modern bir sosyalist ülkeyi kapsamlı bir şekilde inşa etmek için büyük bir planın ana hatlarını çizmiştir. Çin tarzı modernleşme, dünyaya daha olumlu sinyaller göndererek yeni bir yolculuğa çıkmıştır.

Çin geçtiğimiz beş yıl boyunca, küresel ekonomik istikrar ve büyümeye güven aşılayarak birçok sınavdan geçmiş ve son derece zor kazanılan başarılar elde etmiştir. Çin'in ekonomik gücü önemli ölçüde artmış, GSYİH yıllık ortalama %5,2 büyüme oranıyla 121 trilyon yuana yükselmiştir; mutlak yoksulluk sorunu tarihsel olarak çözülmüş, yaklaşık 100 milyon kırsal yoksul yoksulluktan kurtarılmıştır; reform ve dışa açılma derinleşmeye devam etmiş, toplam mal ithalatı ve ihracatı yıllık ortalama %8,6 oranında artarak 40 trilyon yuanı aşmış ve dünyada ilk sıraya yerleşerek yabancı yatırımları ve dış yatırımları çekmiştir; insanların yaşam standartları iyileşmeye devam etmiş, ulusal kişi başına düşen harcanabilir gelirin yılda %5,1 oranında artması ve temel emeklilik sigortasının 1,05 milyar kişiyi kapsamasıyla halkın yaşam standardı iyileşmektedir; GSYH birimi başına enerji tüketiminin %8,1 ve karbondioksit emisyonlarının %14,1 oranında düşmesiyle ekolojik çevre önemli ölçüde iyileşmiştir.

Çin yeni bir kalkınma aşamasına girerken, Çin tarzı modernleşmesini hızlandırarak dünyaya daha fazla yeni fırsatlar getirecektir.

Çin tarzı modernleşmenin sürekli ilerlemesi, dünyanın, özellikle de gelişmekte olan ülkelerin modernleşme yolunu keşfetmeleri için yeni fikirler ve yöntemler sunmaktadır. Çin tarzı modernleşme, büyük bir nüfusa, tüm insanlar için ortak refaha, maddi ve manevi medeniyet arasında koordinasyona, insan ve doğa arasında uyuma ve barışçıl bir kalkınma yoluna sahip bir modernleşmedir. Çin tarzı modernleşmenin gelişmesinde elde edilecek yeni başarılar, dünya kalkınması için yeni fırsatlar ve ivme sağlayacaktır.

Çin, yüksek kaliteli kalkınmayı teşvik etmeye kararlıdır. Yeni kalkınma konseptini tam ve doğru bir şekilde uyguluyor, endüstriyel dönüşüm ve iyileştirmenin yanı sıra yeşil ve düşük karbonlu ekonomik ve sosyal kalkınmayı teşvik ediyor, ekonomik kalitede etkili bir iyileşme ve miktarda makul bir büyüme sağlıyor ve ekonomik, bilimsel ve teknoloji gücümüzü ve kapsamlı ulusal gücümüzü sürekli olarak artırıyoruz. Bu, küresel sanayi zinciri tedarik zincirinin istikrarının korunmasında, küresel ticaretin gelişmesinin teşvik edilmesinde ve dünya ekonomik büyümesinin artırılmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Çin istikrar ilkesine bağlı kalmakta, istikrar sağlarken ilerleme için çabalamakta ve ekonomik operasyonun genel olarak iyileştirilmesini desteklemektedir. GSYİH büyüme hedefini 2023 yılı için yaklaşık %5 olarak belirledik, yeni bir kalkınma modelinin inşasını hızlandırdık ve büyümeyi, istihdamı ve insanların geçimini istikrara kavuşturma hedefine ulaşmak için çok sayıda önlem aldık. Çin'in yukarı yönlü ivmesi küresel ekonomik toparlanmanın dengeleyicisi ve itici gücü haline gelecektir.

Çin, dış dünyaya yüksek düzeyde açılıma bağlı kalmaktadır. Çin, 1,4 milyarı aşan nüfusu ve 400 milyonu aşan orta gelir grubuyla, küresel endüstriyel işbölümü ve işbirliğine derinden dahil olmakta, küresel ticaret ve yatırım için fırsatlar yaratmakta ve kâr payları tüm dünyaya fayda sağlamaktadır. Çin ekonomik küreselleşmeyi teşvik etmeye, yüksek standartlı uluslararası ekonomi ve ticaret kurallarına uyum sağlamaya, pazara erişimi genişletmeye, iş ortamını optimize etmeye ve dünya için daha fazla büyüme fırsatı yaratmak üzere Çin İthalat ve İhracat Fuarı, Kanton Fuarı ve Hizmet Ticareti Fuarı'nı vb. düzenlemekte ısrar etmeye devam edecektir.

Çin, "Kuşak ve Yol" İnisiyatifinin yüksek kaliteli ortak inşasını desteklemektedir. Bu yıl Çin'in “Kuşak ve Yol” inisiyatifinin 10. yıl dönümü. Son 10 yılda “Kuşak ve Yol” inisiyatifinin ortak inşası verimli sonuçlar vermiştir. Dünyadaki ülkelerin dörtte üçten fazla ve 32 uluslararası kuruluş katıldı, yaklaşık bir trilyon ABD doları yatırım sağladı, 3 bin'den fazla iş birliği projesi oluşturdu, güzergah üzerindeki ülkeler için 420 bin iş yarattı ve yaklaşık 40 milyon insanı yoksulluktan kurtardı. Bu yıl Çin, üçüncü Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na ev sahipliği yapma fırsatını değerlendirerek Kuşak ve Yol İnisiyatifinin daha verimli bir şekilde sonuçlanmasını desteklemek ve küresel kalkınmaya daha fazla canlılık katmak için tüm taraflarla birlikte çalışacaktır.

Çin, insanlık için ortak kader topluluğunun inşasını teşvik etmektedir. Çin her zaman dünya barışının kurucusu, küresel kalkınmaya katkıda bulunan ve uluslararası düzenin savunucusu olmuştur. Tarihin doğru tarafında sağlam bir şekilde duracak, barış, kalkınma, işbirliği ve kazan-kazan durumu bayrağını yüksekte tutacak, gerçek çok taraflılığı uygulamaya devam edecek, küresel yönetişim sisteminin reform ve inşasına aktif olarak katılacak ve açık bir dünya ekonomisinin inşasını teşvik edeceğiz.

Küresel Kalkınma İnisiyatifi, günümüz dünya sorunlarını çözmek ve küresel kalkınmanın yeni yolculuğunu düzeltmek için Çin bilgeliği sunmaktadır. Küresel Güvenlik İnisiyatifi, küresel güvenlik alanında insanlık için ortak kader topluluğu kavramının canlı bir uygulamasıdır. Kısa bir süre önce Başkan Xi Jinping de Küresel Uygarlık İnisiyatifi'ni ilk kez ortaya koyarak insan uygarlığının ve modernleşme sürecinin ilerlemesini teşvik etmek için son derece çağdaş bir Çin çözümü sundu. Bu üç  inisiyatifin uygulanmasını teşvik etmek, tüm insanlığın ortak değerlerini desteklemek, bir insan kaderi topluluğu inşa etmek için el ele vermek ve dünyanın barışçıl gelişimine daha fazla istikrar ve pozitif enerji katmak için uluslararası toplumla birlikte çalışmaya hazırız.

Gelişmekte olan bir ülke ve yükselen bir piyasa ülkesi olarak Çin ve Türkiye, kendi hak ve menfaatlerini savunmak, kalkınma ve yeniden canlanmayı sürdürmek ve uluslararası adalet ve hakkaniyeti korumak konusunda birçok ortak menfaati paylaşmaktadır. Çin'in kalkınma temettülerini ve modernizasyon deneyimini paylaşmak, siyasi karşılıklı güveni artırmak, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğini derinleştirmek, yeni sonuçlar elde etmek için “Kuşak ve Yol” inisiyatifinin yüksek kaliteli ortak inşasını teşvik etmek, iki ülkeye ve halka daha fazla fayda sağlamak ve dünyanın ve bölgelerinin barışçıl kalkınmasına ortaklaşa önemli katkılarda bulunmak için Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırız.


中华人民共和国驻土耳其共和国大使馆 版权所有 京ICP备06038296号 京公网安备110105002097
http://tr.china-embassy.org